سرویس اتوبوس فرودگاه از شهرداری به وزارت منتقل می شود
06 آنکارا

سرویس اتوبوس فرودگاهی از شهرداری به وزارت انتقال می یابد

با "بخشنامه حمل و نقل مسافر ترکیبی هواپیمایی" + که توسط اداره کل تنظیم مقررات خدمات حمل و نقل منتشر شده است ، مرجع حمل و نقل مسافر بین فرودگاه ها و شهر از شهرداری های کلانشهر گرفته شد و به وزارت حمل و نقل و زیرساخت ها منتقل شد. [ادامه ...]

iett هزینه های حمل و نقل اضافی فردا با تعرفه جدید اجرا می شود
34 استانبول

IETT افزایش هزینه های حمل و نقل را فردا اجرا می شود ..! در اینجا تعرفه جدید است

IETT افزایش هزینه های حمل و نقل را فردا اجرا می شود ..! در اینجا تعرفه جدید است. هزینه حمل و نقل IETT در استانبول 35 درصد افزایش یافت. دانش آموزان و دانش آموزان کامل با قیمت های کلانشهر ، که اغلب هنگام رفتن به محل کار یا مدرسه استفاده می شوند. [ادامه ...]