بدون عکس

نمایشگاه صنعت ریلی

صنعت ریل نشان می دهد؛ نمایشگاه زیرساخت ها و فناوری های صنعت راه آهن در تاریخ 14-16 آوریل 2020 در اسکیشر برگزار می شود که از نظر خطوط ریلی و همچنین صنعت راه آهن قلب کشور ما است. برای توسعه کشور ما [ادامه ...]


تمیز کردن خدمات دریافت خواهد شد

اعلامیه مناقصه: خدمات تمیز کردن

خدمات پاکسازی خواهد شد TR دبیرخانه عمومی اداره بهره برداری از راه آهن دولتی (TCDD) HAYDARPAŞA دزد دریایی کارخانه اداره بندر TCDD اداره مدیریت بندر حیدرپاشا و دفاتر اداری و 6 (شش) کارگر را امضا کردند. [ادامه ...]