وزارت کشور برای خرید 15 حسابرس دستیار

وزارت ICIS
وزارت ICIS

پرسنل به 15 نفر از معاونان حسابرس وزارت امور داخله که در کلاس خدمات عمومی در سازمان مرکزی وزارت امور داخله خالی هستند ، استخدام می شوند و امتحان ورودی (شفاهی) بین 06-08 مه 2020 در آنکارا برگزار می شود.

شرایط شركت در امتحان شفاهی


1 - برای دیدار با شرایط مندرج در بند (الف) ماده 657 قانون کارمندان دولت ، شماره 48 ،

2 - تکمیل یکی از دانشکده های حقوق ، اطلاعات سیاسی ، اقتصادی ، مدیریت بازرگانی ، اقتصاد و علوم اداری که حداقل چهار سال آموزش کارشناسی را ارائه می دهد یا یکی از موسسات آموزشی ملی و بین المللی که هم ارزی آن توسط مراجع ذیصلاح پذیرفته شده است ،

3 - بیش از سی و پنج سال از اولین روز ژانویه سال که در آن آزمون ورودی (شفاهی) برگزار نمی شود (کسانی که بعد از 01/01/1985 متولد می شوند) ،

4 - با دريافت حداقل 2018 يا بيشتر امتياز KPSS از ÖSYM در ​​سال 2019-23 با نمره "آزمون انتخاب پرسنل عمومي KPSSP70" ، 90 متقاضي داراي بالاترين امتياز (90 داوطلب با همين نمره و ساير نامزدهايان با هم نمره مشابه) دریافت شده).

برای اطلاع از آگهی اینجا کلیک کنید


جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی