نتیجه مناقصه تعمیر و نگهداری و تعمیرات سیستمهای برقی Eskisehir Kutahya Tavsanli Tuncbilek
نتایج رقابت

Eskişehir Kütahya Tavşanlı Tunçbilek نتیجه تعمیر و نگهداری و تعمیر کار سیستم های الکتریکی نتیجه مناقصه

مناقصه و تعمیرات سیستم های برق سازی بین اسکیشر (از جمله) - Kütahya - Tavşanlı - Tunçbilek (شامل): راه آهن دولتی ترکیه 7. دفتر منطقه ای (TCDD) شماره های 2019 / 481510 GCC Eskişehir (محروم) - Kütahya - Tavşanlı [ادامه ...]

اسکله و اسکله بندر ازمیر
نتایج رقابت

اسکله بندر ازمیر ازبکستان و پر کردن های پشت سر هم

TCDD ازمیر بندر 22-23 تعداد اسکله بین اسکله متری 127 و پر کردن پس انداز به عنوان نتیجه مناقصه اداره راه آهن کشور ترکیه (TCDD) دارای ارزش محدودی 2019 / 422911 با مقدار حداقل 46.303.769,24 TL و هزینه تقریبی 62.845.251,00 TL است. [ادامه ...]