مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 11.11.2019

خدمات پزشک تجاری TÜLOMSAŞ 2020 سال خدمات انبار ، تحویل و حمل و نقل خدمات خریداری شده گرفته می شود خدمات خرید امنیت خصوصی در جاده های ریلی و کابل اتومبیل مشابه گرفته می شودRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما ، هر روز 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 08.11.2019

بهره برداری از سرویس مرکزی گرمایش از خدمات پرسنل ارائه می شود که در سالن های VIP YHT خدمات ارائه می شود خدمات پرسنل انجام می شود خدمات امنیتی خصوصی گرفته می شود (TÜLOMSA Similar) راه آهن و راه آهن مشابهRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 07.11.2019

خدمات پرسنل در تعمیر و نگهداری کارهای رایانه ای و برق در خط آنکارا-کایزری KM انجام می شوند: 31 + 546 (راه آهن) عابر پیاده از فراتر از جاده های ریلی و کابل اتومبیل مشابه عبور می کندRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما ، هر روز 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 06.11.2019

خط Irmak Zonguldak Km: 378 + 220 Overpass Construction TÜLOMSAŞ 2020 سال محیط ، پارک ، ترتیب و نگهداری باغ تدارکات چوبی عبور و مرور چوبی شغل محافظت شده سطح حفاظت شده سطح صحیح عملیات افسر خدمات تهیه راه آهن و کابل اتومبیل اخبارRayHaber بولتن مناقصه 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 05.11.2019

خدمات بیمه ای از خط Irmak Zonguldak در دست خواهد گرفت: 370 + 517 (راه آهن) از فراتر از سطح حفاظت شده سطح عبور پاسگاه ها استخدام افسر پاساژ استخدام افسر راه آهن و جاده های کابلی مشابهRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه روز 25.01.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 04.11.2019

سرویس امنیت خصوصی مانند اخبار راه آهن و کابل با ما در نظر گرفته می شودRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber مناقصه مناقصه 04.02.2019 04 / 02 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه از تاریخ 04.02.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 30.10.2019

ساخت دیوار و کانال زهکشی بتن آرمه در خط Irmak Zonguldak (TÜVASAŞ) مشابه جاده راه آهن و کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber 04.02.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 24.10.2019

کار سنگزنی ریلی بین گارد سرویس گذرگاه چهارراه Çakmak teiftehan به دست می آید و خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل GSM-R و CTC از طریق مرکز راه آهن و کابل اتومبیل مشابه گرفته می شودRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 22.10.2019

صفحه راهنمای راهنمای زاویه تأمین امنیت خدمات خصوصی خریداری می شود Ulukışla Boğazköprü خط Km 88 + 150 Overpass ساخت و ساز جاده راه آهن مشابه و اخبار کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه روز 25.01.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 21.10.2019

مسیر آنکارا - استانبول از 2 عبور می کند. تهیه قطعات یدکی برای برش خط استیج مشابه جاده راه آهن و کابل اتومبیل اخبارRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber مناقصه مناقصه 04.02.2019 04 / 02 / 2019 در سیستم ما 04.02.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 18.10.2019

خدمات اجاره اتومبیل به دست خواهد آمد Beylinova خط اتصال ساخت و ساز کار راه آهن مشابه و اخبار کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber بولتن خرید 04.02.2019 04 / 02 / 2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 17.10.2019

سرویس پرسنلی از بستر کم بین راههای 1 و 2 به ایستگاه قطار Niğde و ایستگاه Boron مشابه اخبار راه آهن و کابل اتومبیل گرفته خواهد شدRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هر مناقصه ای برای 25.01.2019 روز در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 16.10.2019

TCDD از اسکله بندر ازمیر و پر کردن بکاپ از ایستگاه های Bayındır ، تایر ، Ödemiş به الکترود و سیستم سیگنال سازی تقویت سیستم تونل 37 بین ایستگاه های Ulukışla-Yenice مشابه ایستگاه راه آهن و کابل اتومبیل اخبارRayHaber [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 15.10.2019

خدمات تمیز کردن خط Irmak Zonguldak خط Km: 166 + 900'da خط فرعی راه‌آهن راه آهن ساخته خواهد شد ساخت منطقه ایستگاه ارزینان برای تهیه گزارشات محاسبات و لرزه نگاری در معرض خطر لرزه نگاریRayHaber خبرنامه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 10.10.2019

TÜLOMSAŞ خدمات پرسنل خدمات آتش نشانی TCDD چراغ لامپ خرید جاده های راه آهن مشابه و اخبار کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber مناقصه مناقصه 04.02.2019 04 / 02 / 2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 09.10.2019

پوشش های لاستیکی در کارخانجات راه آهن با گذر از سطح ، جاده های مشابه راه آهن و اخبار کابل را انجام می دهندRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber مناقصه مناقصه 04.02.2019 04 / 02 / 2019 در سیستم ما تاریخ 04.02.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 08.10.2019

ایستگاه های Artova ، Bekdiğin ، Suluova ، Turhal و Yeşilyurt نوع پانل نوع دیوار ساخت و ساز راه آهن و راه آهن کابلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه روز 25.01.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 02.10.2019

کار نصب در تأسیسات برقکاری Hanlı-inketinkaya بین ایستگاه های زمین لغزش بهبود زمین لغزش بین ایستگاه راه آهن و اخبار کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber بولتن مناقصه 04.02.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 01.10.2019

خدمات حسابرسی مستقل جایگزین IS های موجود در خط Catenary Velimeşe Kapıkule خواهد شد IS های جدید برای جایگزینی اخبار راه آهن مشابه و کابل اتومبیل گرفته می شوندRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber حراج 04.02.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 25.09.2019

کارهای الکترو مکانیکی آسانسور انجام خواهد شد پله برقی و آسانسور به زیرگذر عابر پیاده نازلی مشابه جاده راه آهن مشابه و اخبار کابلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber بولتن مناقصه 04.02.2019 [ادامه ...]