مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 11.11.2019

خدمات پزشک تجاری TÜLOMSAŞ 2020 سال خدمات انبار ، تحویل و حمل و نقل خدمات خریداری شده گرفته می شود خدمات خرید امنیت خصوصی در جاده های ریلی و کابل اتومبیل مشابه گرفته می شودRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما ، هر روز 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 08.11.2019

بهره برداری از سرویس مرکزی گرمایش از خدمات پرسنل ارائه می شود که در سالن های VIP YHT خدمات ارائه می شود خدمات پرسنل انجام می شود خدمات امنیتی خصوصی گرفته می شود (TÜLOMSA Similar) راه آهن و راه آهن مشابهRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 07.11.2019

خدمات پرسنل در تعمیر و نگهداری کارهای رایانه ای و برق در خط آنکارا-کایزری KM انجام می شوند: 31 + 546 (راه آهن) عابر پیاده از فراتر از جاده های ریلی و کابل اتومبیل مشابه عبور می کندRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 در سیستم ما ، هر روز 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 06.11.2019

خط Irmak Zonguldak Km: 378 + 220 Overpass Construction TÜLOMSAŞ 2020 سال محیط ، پارک ، ترتیب و نگهداری باغ تدارکات چوبی عبور و مرور چوبی شغل محافظت شده سطح حفاظت شده سطح صحیح عملیات افسر خدمات تهیه راه آهن و کابل اتومبیل اخبارRayHaber بولتن مناقصه 25.01.2019 [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 05.11.2019

خدمات بیمه ای از خط Irmak Zonguldak در دست خواهد گرفت: 370 + 517 (راه آهن) از فراتر از سطح حفاظت شده سطح عبور پاسگاه ها استخدام افسر پاساژ استخدام افسر راه آهن و جاده های کابلی مشابهRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه روز 25.01.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 04.11.2019

سرویس امنیت خصوصی مانند اخبار راه آهن و کابل با ما در نظر گرفته می شودRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber مناقصه مناقصه 04.02.2019 04 / 02 / 2019 هرگونه سابقه مناقصه از تاریخ 04.02.2019 در سیستم ما [ادامه ...]

نتیجه مناقصه تعمیر و نگهداری و تعمیرات سیستمهای برقی Eskisehir Kutahya Tavsanli Tuncbilek
نتایج رقابت

Eskişehir Kütahya Tavşanlı Tunçbilek نتیجه تعمیر و نگهداری و تعمیر کار سیستم های الکتریکی نتیجه مناقصه

مناقصه و تعمیرات سیستم های برق سازی بین اسکیشر (از جمله) - Kütahya - Tavşanlı - Tunçbilek (شامل): راه آهن دولتی ترکیه 7. دفتر منطقه ای (TCDD) شماره های 2019 / 481510 GCC Eskişehir (محروم) - Kütahya - Tavşanlı [ادامه ...]

مناقصه مهربانی
هزينه برگزاری

RayHaber بولتن مناقصه 30.10.2019

ساخت دیوار و کانال زهکشی بتن آرمه در خط Irmak Zonguldak (TÜVASAŞ) مشابه جاده راه آهن و کابل اتومبیلRayHaber مناقصه مناقصه 25.01.2019 25 / 01 / 2019 هیچ پرونده مناقصه ای برای 25.01.2019 در سیستم ما وجود ندارد.RayHaber 04.02.2019 [ادامه ...]