ما ضایعات روشنایی شما را برای کودکان مبتلا به اوتیسم بازیافت می کنیم
34 استانبول

ما زباله های روشنایی شما را برای کودکان مبتلا به اوتیسم بازیافت می کنیم

با همکاری AGID ، استانبول لایت و بنیاد اوتیسم بنیاد توهوم ، مسئولیت های اجتماعی ، زباله های برقی و الکترونیکی ، به ویژه روشنایی ، بازیافت می شوند و از محیط زیست و سلامت انسان محافظت می کنند و در آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم نقش خواهند داشت. فناوری به سرعت [ادامه ...]