رویدادهای راه آهن 2019

شهر هوشمند شهر هوشمند
کنگره جهانی نمایشگاه
19-21 نوامبر 2019
اسپانیا / بارسلونا
:)

رویدادهای راه آهن 2020

x CityCreationBanner
3. محیط زیست و سلامت شهر - 2-4 آوریل 2020 - ازمیر