متین اکباش به عنوان عضو هیئت مدیره TCDD و معاون مدیر کل منصوب شده است

tcdd به عنوان عضو هیئت مدیره و دستیار عمومی منصوب شده است.
tcdd به عنوان عضو هیئت مدیره و دستیار عمومی منصوب شده است.

راه آهن دولتی جمهوری ترکیه که در دفتر مرکزی دستیار مدیر کل و عضو هیئت مدیره قانون شماره 233 فرمان زمین و تحسین باز بود. 8. ماده 3 شماره عدم موفقیت ریاست جمهوری به 2 و 3 به موجب متن AKBA Text اختصاص داده شده است.
اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی