پرداخت اضافه کار با افزایش 3 برابر در DHMI درج شده است

هزینه های کار DHMI
هزینه های کار DHMI

در DHMI ، که در میان 5 موافقت نامه جمع آوری شده 2020مین دوره از افسران حمل و نقل-سن است ، دستمزد اضافه کاری سه برابر شد. اولین دستمزدهای چهار ماهه اضافه کار برای سال XNUMX به صورت سه برابر در حساب ها واریز می شد.


یکی از درخواست های مسئول حمل و نقل-سن در مذاکرات جمع آوری معامله ، پرداخت 3 بار دستمزد اضافه کار در DHMI بود. اولین دستمزد چهار ماهه اضافه کار کارمندان برای سال 2020 با 6.78 TL ناخالص با افزایش سه برابر محاسبه شد.اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی