امروز در تاریخ: 23 May 1933 با خط Filyos-Eregli

فیلیه eregli خط
فیلیه eregli خط

امروز در تاریخ
با این شماره به شماره 23 مه 1927 1042 "اداره کل راه آهن و بنادر" تأسیس شد. (سازمانی که هسته اصلی TCDD فعلی است.)
23 May 1933 Filyos-Eregli خط ساخت بندر در قانون Eregli. قانون عملیات خط سامسون-چاراشامبا توسط GDY به تصویب رسید.
اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی