آخرین دقیقه: تعطیلات مدرسه تمدید شده 30. آوریل.2020

تعطیلات مدرسه coronavirus
تعطیلات مدرسه coronavirus

وزیر آموزش ملی ، ضیاء سلچوک که به طور زنده صحبت می کرد ، اعلام کرد که دوره آموزش در خانه تا 30 آوریل تمدید شده است! مدارس متأثر و متاثر از تاج ویروس تا پایان ماه آوریل تا اعلامیه بعدی بسته خواهند ماند!جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی