ترتیب سکوها در نتیجه مناقصه سایت ایستگاه آریفیه

ترتیب سکوها در نتیجه مناقصه سایت ایستگاه آریفیه
ترتیب سکوها در نتیجه مناقصه سایت ایستگاه آریفیه

ترتیب سکوها در نتیجه مناقصه سایت ایستگاه آریفیه


اداره خدمات کنترل موجودی منطقه ای استان تهران (TCDD) 1 پیشنهاد مناقصه برای ساماندهی سکوها در ایستگاه قطار آریفیه را ارائه کرد که دارای هزینه تقریبی 2019/730788 KIK است و مناقصه مناقصه 2.459.713,88،8،1.827.481,96 TL بود. RASİM ÇNANÇ ŞNŞAAT TAAHHÜT NAKLIYAT MİMARLIK صنعت مهندسی و تجارت محدود شرکت. 3 بنگاه شركت كننده در مناقصه تحت ارزش حداقل.

این مناقصه شامل کارهایی برای تنظیم سکوها در منطقه ایستگاه Arifiye در قلمرو اداره منطقه ای TCDD اول منطقه ، مطابق با 1 مورد مطرح و برنامه قیمت واحد می باشد. مدت زمان کار 116 (صد و هشتاد) روز تقویم از زمان تحویل محل است.


جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی