امروز در تاریخ: 14 فوریه 1992 آموزش ماشین

امروز ، فوریه آموزش ماکونیست
امروز ، فوریه آموزش ماکونیست

امروز در تاریخ
14 فوریه 1992 مکانیک آموزش شبیه ساز به کار برده شد.
جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی