امروز در تاریخ: 15 فوریه 1893 راه آهن آناتولی

راه آهن آناتولی
راه آهن آناتولی

امروز در تاریخ
15 فوریه قرارداد اجاره نامه راه آهن قطار آنکارا-کایسری و اسیششیر-کنیا با شرکت راه آهن آناتولی 1893 امضا شد. قبل از این توافق، مخالفت آلمان با انجام جلسات مختلف بین اداره امور خارجه آلمان و دفتر امور خارجی بریتانیا جلوگیری شد. فرانسوی ها امتیازات جدیدی به دست آوردند.
مارشال فون بیبرشتاین که در 15 فوریه 1897 موفق به دریافت امتیاز راه آهن بغداد خواهد شد ، سفیر آلمان در آلمان شد و 15 سال در این مقام ماند.
15 فوریه 1914 قرارداد بین آلمان و فرانسه رسیده است. احزاب در حال حاضر منطقه های تحت نفوذ و نفوذ در امپراتوری عثمانی را پذیرفته و در مورد فعالیت هایشان توافق کردند.
جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی