پیشران بومی هلیکوپتر Milli Gökbey

پیشران بومی هلیکوپتر ملی گوکبی
پیشران بومی هلیکوپتر ملی گوکبی

با اجرای پروژه توسعه Carbon and Glass Fiber Epoxy Prepreg (Kartal) در صنعت دفاعی ترکیه ، وابستگی خارجی در تهیه مواد مورد استفاده در تولید لنت های بالگرد از بین می رود. در پروژه Kartal ، Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) پیمانکار اصلی و KORDSA پیمانکار اصلی است.


هلیکوپتر Gökbey ، ساخته شده توسط TUSAŞ به صورت محلی و ملی. با مجوز پرواز که توسط اداره کل هواپیمایی کشوری صادر شده است ، سال گذشته اولین پرواز صدور گواهینامه خود را انجام داد.

اولین هلیکوپتر هدف عمومی که با امکانات داخلی ساخته و تولید شده است ، هم اکنون با پروژه Kartal در Gökbey به صورت محلی تولید می شود.


جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی