تقاضای شدید برای واگن های حمل و نقل داخلی از اروپا

تقاضای شدید واگن های حمل بار داخلی اروپا
تقاضای شدید واگن های حمل بار داخلی اروپا

وزیر حمل و نقل و زیرساختها کاهیت تورهان اظهار داشت: در مجموع 400 واگن حمل بار برای شرکت اتریشی مستقر GATX با همکاری T ofDEMSAŞ-بخش خصوصی تولید می شود و تصمیم گرفته شده است 200 کالسکه کانتینر 90 فوت و 600 باگ برای شرکت TOUAX مستقر در اروپا تولید کند. او گفت.


تورهان اظهار داشت: واگن های حمل بار نسل جدید به دلیل مزایایی که در اختیار کاربران خود قرار می دهند و درک کیفیت آنها در تولید ، همچنان توجه شرکت های چند ملیتی را به خود جلب می کنند.

تورهان با بیان اینکه سه پروتکل بین TÜDEMSAŞ و Gök Yapı AŞ برای تولید واگن های حمل بار داخلی نسل جدید به نمایندگی از شرکت های فعال در اروپا امضا شده است ، افزود: پروتکل تولید واگن های حمل کانتینری 150 پایی Sggrs برای شرکت اتریشی GATX مستقر شده است. وی افزود: 80 مورد از همان واگن اضافه شده است.

تورهان با اشاره به اینکه تولید واگن که از سال گذشته شروع به تولید کرده است ، امسال نیز ادامه خواهد داشت ، گفت: درمجموع 400 واگن باری نوع Sggrs برای شرکت GATX با همکاری TÜDEMSAŞ- بخش خصوصی تولید می شود. او صحبت کرد

تورهان با بیان اینکه این تولید در داخل شرکت مستقر در اروپا TOUAX ساخته خواهد شد ، گفت: "مقرر شد 200 واگن حمل و نقل کانتینر 90 فوت و 600 باگ برای شرکت TOUAX تولید شود." عبارات استفاده شده

تورهان با اشاره به اینکه سفارشات اضافی پس از اتمام این سفارش قابل سفارش است ، گفت: "پروتکل بین TÜDEMSAŞ و Gök Yap protocol AŞ برای تولید 18 واگن حمل بار و باگهای نوع 54 H برای یک شرکت تدارکاتی دیگر در اروپا فعال شد." او گفت.

تورهان با بیان اینکه واگن های باری و باربری نسل جدید که با همکاری TÜDEMSAŞ-بخش خصوصی به اروپا تولید و صادر می شوند با پروتکل های امضا شده امضا شده اند ، تورهان توضیح داد که برنامه ریزی تولید واگن های حمل بار ذکر شده در اداره کل TÜDEMSAŞ تحت برنامه میان مدت 2020-2022 (OVP) انجام شده است.جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی