امروز در تاریخ: 12 فوریه 1851 عباس، فرمانروای مصر

اسکندریه خط قاهره
اسکندریه خط قاهره

امروز در تاریخ
12 فوریه 1851 عباس پاشا فرماندار مصر امتیاز ساخت خط اسکندریه - قاهره را به انگلیس واگذار کرد. مطبوعات بدون تأیید بندر به این امتیاز واكنش نشان دادند. در حین ساخت ، به مصر هادیوی اجازه ساخت داده شد ، مشروط بر اینكه عموم مردم بطور رایگان استخدام نشوند ، مالیات های جدید به راه آهن تحمیل نشده و ثبات (بدهی) ایجاد نشده است.
12 فوریه 1922 یک بیانیه به درخواست مجوز شرکت آمریکایی به روزنامه حوادث از وزارت ناسیونوا ارسال شد.
جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی