امروز در تاریخ: 3 دسامبر 1918 انگلیسی ، آلمانی

امروز طیف وسیعی از تکنسین های انگلیس از آلمان
امروز طیف وسیعی از تکنسین های انگلیس از آلمان

امروز در تاریخ
3 دسامبر 1918 بریتانیا مجوز 10 مورد نیاز از تکنسین های آلمانی را برای اقامت در کشور عثمانی را مجاز دانسته است.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی