امروز در تاریخچه: 2 دسامبر 1861 راه آهن Rumeli

راملی راه آهن
راملی راه آهن

امروز در تاریخ
2 دسامبر 1861 مجوز اعطا شده برای راه آهن Rumeli برای عدم اجرای مقررات قرارداد متوقف شد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی