مدیرکل EGO آلكا با مقامات تعاونی حمل و نقل عمومی خصوصی دیدار و گفتگو كرد

مدیرعامل عمومی قبرس آلکاس با مقامات تعاونی حمل و نقل عمومی دیدار کرد
مدیرعامل عمومی قبرس آلکاس با مقامات تعاونی حمل و نقل عمومی دیدار کرد

مدیر کل EGO ، نیهات آلکا ، معاون مدیر کل فتحی اریلماز با مسئولان تعاونی حمل و نقل عمومی خصوصی از ولسوالی ها دیدار و گفتگو کرد. آلکا در سخنرانی خود در این نشست گفت: "مهمترین وظیفه ما ، مردم آنکارا در مطلوب ترین شرایط ، راحت ترین ، در اسرع وقت اقتصادی ترین و پایدارترین حمل و نقل است."

مرکز تماس و سایر کانالهای ارتباطی ، اکثر درخواست ها و شکایات آژانس با بیان اینکه این حمل و نقل از Alkas ، مأمورین ویژه حمل و نقل عمومی منوط به رعایت ساعات سرویس ، قوانین راهنمایی و رانندگی بوده و به ویژه از شهروندان خواسته اند بی ادبانه رفتار کنند.

آلكاش گفت كه آنها می خواهند با همكاری همه ذینفعان و حل این مشكلات حل كنند و توافق كردند كه مناسب ترین مدل را در حمل و نقل عمومی با هم پیدا كنند. آلکاش با اشاره به اینکه تبادل ایده و راه حل محور و متقابل در درک شهرداری اجتماعی از اهمیت برخوردار است ، افزود: آنها با این تفاهم بهترین ، درست و زیباترین را در کنار هم پیدا خواهند کرد.

رئیس اداره بهره برداری اتوبوس همچنین مصطفی گیجیکی در این جلسه شرکت کرد که در آن خواسته های مقامات تعاونی حمل و نقل عمومی خصوصی شنیده می شد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی