قرارداد زغال سنگ ترکیه خواهد بود مهندسان محقق
مشاغل

ترکیه را به مهندس ذغال سنگ خرید قرارداد

موضوع ترکیه ذغال سنگ فرمان قانون شماره 399 به وضعیت قراردادی در استخدام مهندسین انجام می دهند. طبق نتایج آزمون کتبی و شفاهی ، سهمیه و مدارک لازم برای پرسنل مهندس شاغل در آگهی اعلام شده است. برنامه های اعلام شده [ادامه ...]


دانشگاه tokat gaziosmanpasa کارمندان دانشگاهی را تشکیل می دهد
مشاغل

دانشگاه توکات گازیوسمان پاشا کارمندان دانشگاهی را جذب می کند

دانشگاه توکات گازیوسمان پاشا 2547 قانون و مقررات آموزش عالی را برای ارتقاء و انتصاب کارمندان دانشگاه و 94 مطابق با الزامات و اصول کاربردی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه توکات گازیوسمان پاشا شماره گذاری کرد [ادامه ...]