مرکز اسکی Yedikuyular ، اولین برف فصل

پیست اسکی yedikuyular از اولین بارش برف فصل
پیست اسکی yedikuyular از اولین بارش برف فصل

اولین زمستان فصل در ماه های زمستان به منطقه یدکویولار سقوط کرد. سال گذشته اولین سود منطقه 26 در ماه اکتبر کاهش یافت و امسال 27 در ماه نوامبر با تاخیر یک ماه کاهش یافت.

اولین برف فصل در این روزها که به ماههای زمستان نزدیک شدیم ، به منطقه یدکویولار رسید. در منطقه Yedikuyular ، که از 1850-2044 متر از سطح دریا فاصله دارد ، مکانها با پوشش سفید پوشیده می شوند.

سال گذشته ، اولین برف 26 Yedikuyular در اکتبر سال جاری سقوط کرد ، به عنوان اولین بارندگی برف یک ماه بعد ، تیم های شهرداری متروپولیتن با افزایش اقدامات علیه بسته شدن احتمالی جاده ها هوشیار هستند.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی