توجه کابل اتومبیل Uludağ!

مراقب باشید
مراقب باشید

توجه کابل اتومبیل Uludağ! ؛ اولوداگ ترکیه با ماشین کابل خواهد شد که هشدار یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی مهم و طبیعت است.

از مرکز شهر بورسا و خط کابل ماشین Uludağ که حمل و نقل جایگزین را ارائه می دهد ، مراقبت شد. N تأسیسات ما 140-500 برای نگهداری در زمستان بین ماه های نوامبر و نوامبر بسته خواهد شد ، مطابق بیانیه Bursa Teleferik A.Ş که طولانی ترین راهپیمایی جهان با کابین 9 و ظرفیت حمل هزار مسافر 11 در ساعت است.

نقشه ترکیه راه اهن برقی

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی