کانال باز و زهکشی کمربند در خط Irmak Zonguldak

زهکشی کانال باز و کمربند در رودخانه زونگولداک رودخانه در نتیجه مناقصه
زهکشی کانال باز و کمربند در رودخانه زونگولداک رودخانه در نتیجه مناقصه

Irmak Zonguldak Line Km: 382 + 300 'در سمت راست خط در کانال باز شیب و زهکشی کمربند که در نتیجه مناقصه انجام شود

راه آهن دولتی ترکیه. مدیر خدمات خرید منطقه ای (TCDD) 2 / 2019 با مقدار حداقل 548996 TL و هزینه تقریبی 92.236,33 TL خط خطی Irmak - Zonguldak Km: 123.005,02 + 382 است. و ÜMİT ÇAĞLAR CZCAN با پیشنهاد 300 TL مناقصه برنده شد.

مناقصه شامل میله 8,05 ton Ø 8- Ø 12 میلی متر میله بتونی ، برش ، خم شدن و تعویض میله ها (از جمله حمل و نقل) و سایر کارهای دیگر است. مدت زمان کار 90 (نود) روز تقویم از زمان تحویل محل است.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی