خط Irmak Zonguldak Km: 378 + Overpass در نتیجه مناقصه 220

خط Irmak zonguldak برای جعل
خط Irmak zonguldak برای جعل

خط Irmak Zonguldak Km: 378 + Overpass در نتیجه مناقصه 220

راه آهن دولتی ترکیه. مدیر خدمات تدارکات منطقه ای (TCDD) 2 / 2019 با ارزش حداقل 496707 TL و هزینه تقریبی 8.962.794,07 TL Irmak Zonguldak Line Km است: 12.869.239,52 + 378 220 مناقصه را ارسال کرده و مطابق نتیجه حل نشده مناقصه ارسال کرده است. ACAR برنده شد شركت 41 كه در مناقصه شركت كرد ، پيشنهادي را بيش از حد مجاز ارسال كرد.

مناقصه شامل تهیه و نصب 130.985 × 40 میلی متر نوار استیل گالوانیزه برای 4 متر خاک (از جمله حمل و نقل) و سایر آثار است. مدت کار 350 (سیصد و پنجاه) روز تقویم از محل تحویل است.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی