خط Irmak Zonguldak Km: 370 + Overpass در نتیجه مناقصه 517

خط Irmak zonguldak برای جعل
خط Irmak zonguldak برای جعل

خط Irmak Zonguldak Km: 370 + 517 (راه آهن) فراتر از نتیجه مناقصه

راه آهن دولتی ترکیه. 2 / 2019 با مقدار حداقل 495216 TL و هزینه تقریبی 5.462.222,08 TL از اداره خدمات تهیه منطقه ای (TCDD) خط Irmak Zonguldak Km: 8.023.165,85 + 370 (به راه آهن) MENGA قرارداد ساخت و ساز پروژه مدیریت مدیریت و شرکت محدود تجاری با پیشنهاد TL برنده شده است. شركت 517 كه در مناقصه شركت كرد ، پيشنهادي را بيش از حد مجاز ارسال كرد.

مناقصه شامل تامین و نیروی کار 314,65 - Ø 14 میلی متر ضخامت استیل ضخیم برای بتن مسلح 32 TON (از جمله حمل و نقل) و سایر آثار است. مدت زمان کار 300 (سیصد) روز تقویم از زمان تحویل محل است.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی