سورپرایز 10 نوامبر در ایستگاه IETT

ایستگاه اتوبوس در تعجب در نوامبر
ایستگاه اتوبوس در تعجب در نوامبر

سورپرایز 10 نوامبر در ایستگاه IETT؛ استاد دانش آموزان دبستان و متوسطه علی کمال ژیژیتولو در سالگرد 10 نوامبر عکس هایی از آتاتورک را در ایستگاه IETT به دار آویختند.

استاد دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی علی کمال ژیژیتولو در محدوده پروژه "ایستگاه IETT جنگلی فاتح فتحی ما واقع در 81 Sarıyer گازی مصطفی کمال آتاتورک" متوقف شده است. به دلیل سالگرد درگذشت ، 10 تصاویر و عکسهای آتاتورک را که در طول ماه نوامبر ترسیم کرده بود آویزان کرد.

مسافرانی که از این ایستگاه استفاده می کنند ، از فعالیتی که در یادبود آتاترک انجام داده اند ابراز قدردانی کردند.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی