واگن ایستگاه راه آهن کیپ تاون سوزانده شد

واگن های قطار در ایستگاه شهر شن
واگن های قطار در ایستگاه شهر شن

در نتیجه حمله آتش سوزی به ایستگاه مرکزی کیپ تاون ، پایتخت آفریقای جنوبی ، واگن های قطار 2 آتش گرفتند. به دلیل سوختن واگن های راه آهن همه پروازها در خط لغو شد.

در آتش سوزی آتش سوزی ، اتومبیل مسافری 18 کاملاً غیرقابل استفاده شد. سخنگوی آتش نشانی کیپ تاون ، جرمین کارلز در بیانیه ای درباره این حادثه گفت: ساعت محلی در شب ، آنها اخطار آتش را در 02.20'de دریافت کردند ، 04.53'de شعله های آتش را خاموش کرد و گفت که این حادثه زخمی نشده است.

در حالی که هیچ زخمی وجود نداشت ، تحقیقات دقیق درباره این حادثه آغاز شد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی