امروز در تاریخ: 10 نوامبر 1923 راه آهن آناتولی

10 kasim 1923 راه آهن آناتولی
10 kasim 1923 راه آهن آناتولی

امروز در تاریخ
10 نوامبر 1923 قرارداد توسط هوگوینین در خطوط هوایی آناتولی و نماینده مختار امضا شد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی