امروز در تاریخچه: 9 نوامبر 1919 از فرمان منطقه ای Taurus

راه آهن
راه آهن

امروز در تاریخ
9 نوامبر 1919 تلگراف از فرماندهی منطقه Toros به فرماندهی منطقه ای ادانا برای لوکوموتیو ها یافت نشد، ماشین های عقب نشینی پیدا شد و دستگیر شد، شور و شوق خود را برای وظیفه و یا عرضه فوری ماشین پرسنل از استانبول درخواست شد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی