TCDD شرکت حمل و نقل KPSS 2017 / 2 نتایج انتساب 3. فهرست اعلام شده

TCDD حمل و نقل شرکت اداره کل اطلاعیه ها در وب سایت رسمی KPSS 2017 / 2 در نتیجه نامزدهای نامزدی اعلام شده ساخته شده است.


در اعلامیه TCDD Taşımacılık A.Ş. کاندیدانی که در این فهرست مجوز دریافت می کنند، بدون انتظار برای دعوت به آدرس خود می توانند شروع کنند به عبارت دیگر، نامزدهای نامزد شده بلافاصله در لیست منتشر شده اعلام می شود تا بتوانند به کار بروند.

KPSS 2017 / 2 1. برای لیست کلیک کنید

KPSS 2017 / 2 2. برای لیست کلیک کنید

KPSS 2017 / 2 3. برای لیست کلیک کنیدجستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی