آخرین لحظه! پروازهای مامورای متوقف شد

ایستگاه مارماری
ایستگاه مارماری

پرواز های مرمره به علت شکست فنی متوقف شد.

مارماری در بیانیه ای گفت: "دهنییل به دلیل یک شکست فنی، پرواز ما تا زمانی که یک اطلاع رسانی دوم" متوقف شد. از 15.30 در مورد پروازها نمی توان استفاده کرد.

مسافراني كه از مرمره استفاده مي كنند، مجبور بودند تا بعد از اين كه پرواز را متوقف كردند، در تونل راه بروند.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی