TCDD 3 منطقه Ödemiş - پروژه پروژه راه آهن گیلاس با شرکت پروژه EDK امضا شد که مناقصه را برای تهیه طرح های اصلاح شده برای مسیر اضافی خط راه آهن به دست آورد

راه آهن دولتی ترکیه (TCDD). اداره منطقه ای 3 سپتامبر 21 معامله چانه زنی بین Ödemiş - گیلاس را بین مسیر اضافی از خط راه آهن برای تهیه طرح های تجدید شده یین جدید ثبت شده ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات دریافت شده از مجله سرمایه گذاری؛ شرکت مشاوره پروژه EDK پروژه مزایده با پیشنهاد لیورا 143.825 را به دست آورد. 137.860 با این شرکت در ماه اکتبر 30 امضا شد.


منبع: سرمایه گذاریاولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی