اخبار Teleferik از بورسا

کابل اتومبیل حمل مسافر را متوقف کرد


پروژه گسترش آسانسور به منطقه هتل ها Uludağ سرانجام آغاز می شود.
شهردار رجب آلتپه ، کابین فعلی حمل و نقل مسافر را متوقف می کند ، برای مدتی سیستم جدید و سپس مواد را برای سیستم جدید اعلام شده حذف می کند.
2013 هتل ها را می توان در عرض چند دقیقه که محل ساخت و ساز به سرعت راه اندازی شود و این پروژه به عنوان 23 ژوئیه برنامه ریزی شده است.

منبع: www.olay.com.t استاولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی