با توجه به گزارش حقیقت راه آهن در حمل و نقل، ما در اروپا در زمینه حمل و نقل راه آهن هستیم

اتحادیه اتاق های مهندسین ترکی و معماران (ELECTRICTY) اتاق مهندسان مکانیک، با توجه به آمار بین المللی ترکیه، مسافران 21 توسط حمل و نقل حمل و نقل ریلی بین اروپا و پروب اشاره شد که در ردیف دوم.
مهندسان مکانیک در یک بیانیه کتبی ساخته شده توسط اتاق، 'موضوع kaydedildi.söz که توصیف گزارش حقیقت راه آهن در حمل و نقل در این گزارش، 1950، پس از دهه نود، بزرگراه کشور ما است که عمدتا اجرا ساخت و ساز سیاست حمل و نقل و راه آهن است که در متوقف شد بیان می شود، آمار بین المللی ترکیه با توجه به کشورهای 21 اروپا، 2,3 در حمل و نقل مسافر توسط راه آهن، و حمل و نقل کالا در مقام دوم با 4,4 درصد گفت:.


منبع: MMO


اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی