07 آنتالیا

آنتالیا به شبکه راه آهن ملی متصل می شود

آنتالیا به شبکه ملی راه آهن متصل می شود: وزیر پیشین حمل و نقل ، امور دریانوردی و ارتباطات لطفی الوان با نامزد کاندیدای معاون اول آنتالیا از حزب AK به یکی از مهمترین بازیگران این شهر تبدیل شده است. [ادامه ...]

07 آنتالیا

آنتالیا با قطار با سرعت بالا به آنکارا و استانبول متصل خواهد شد

آنتالیا با قطار پر سرعت به آنکارا و استانبول وصل خواهد شد: کار برای این پروژه آغاز شده است که آنتالیا را از طریق Eskişehir به استانبول و از طریق آنکا ، کایسری و کپادوکیا از طریق قونیه به آنتالیا وصل می کند. قطار پر سرعت آنتالیا-اسکیشهر و آنتالیا-کایسری [ادامه ...]